OKR- veien til suksess

Lurer du på hvordan du mest effektivt kan styre dine ansatte til å arbeide effektivt og strukturert mot ett felles mål? Da er styresettet OKR midt i blinken! Hva dette er, hvordan man setter gode mål, fordeler og ulemper ved dette og hvordan implementere det i arbeidshverdagen skal diskuteres videre i innlegget.

https://zafulabs.com/2019/05/24/okrs-from-a-development-teams-perspective/

Hva er OKR?

OKR er et system for gjennomføring, og står for objectives, key results. Her står objectives for hva man ønsker å oppnå, mens key objectives sikter til hvordan man skal nå dette. Hvis du noen gang har lurt på hvordan ulike bedrifter klarer å navigere seg frem til et ferdig resultat, er svaret at de benytter seg av OKR-systemet. Dette er en styremåte som setter høye mål for prosjektet, sikrer progresjon og setter en pekepinne på hva man skal jobbe med. Ved å stille seg disse to spørsmålene; hva og hvordan, hvert kvartal, vil man raskt sette riktig kurs for videre arbeid. Vår foreleser Karl Philip Lund har skrevet en god artikkel om dette :»OKR- Et system for gjennomføring«.

Videre har jeg linket til en video som beskriver hva OKR er på en god og enkel måte, og er på rett under 2 min.

Nettbutikken «Brisen»

Tidligere i uken hadde vi en forelesning med gjesteforelesere som var tidligere studenter på Høyskolen Kristiania, og som hadde slått gjennom med sin nettbutikk. Vi fikk høre om studentene bak klesmerket Brisen, som brukte ulike markedsføringsmetoder for å øke kjennskapen rundt sitt merke på nett. Vi fikk også innføring i hvordan OKR er en viktig støttespiller i en suksessfull bedrift, og hvordan de implementerte dette i sin prosess.

Marius Schafferer og Ola Bjørnes Olsen fra Brisen forklarte mye om hvordan de benyttet seg av OKR som system for å sette seg mål for bedriftens utvikling. Dette var tydelig noe de hadde mye bruk for, der det satte pekepinner for hva de skulle arbeide mot for å oppnå målene. De delte sine OKR og vi fikk ett inntrykk av hvordan en utarbeidet OKR kan gi gode resultater.

«Objective» skal være stort og ambisiøst. Poenget er å ikke sette seg for lave mål som er enkle å oppnå, der dette ikke vil skape samme motivasjon og drivkraft mot å nå målet. Sannsynligheten for å nå dette målet skal ligge på rundt 60-70%, på denne måten blir man tvunget til å endre måten man arbeider på for å nå resultatet, istedenfor å bare «jobbe hardere». Samtidig ble jeg overrasket over hvor spesifikke «key results»ene var, med konkrete tall for hvor mange klikk de ønsket på nettsiden og antall følgere på ulike sosiale medier.

Hva er en god OKR?

En god og velutformet OKR kan gi store gevinster for bedriften i det lange løp. Det er derfor viktig at man utvikler et godt mål med gode delmål for å få fremdrift. Som nevnt tidligere inneholder en god objective en kort og presis formulering for et mål som i tillegg skal være engasjerende. Dette gjør det lett for alle å forstå målet til bedriften, samt å jobbe mot å nå det. I tillegg til dette skal målet være ambisiøst og litt vanskelig å nå. Dersom man realiserer målet hver gang, tilsier dette at man er for beskjeden og må heller sette høyere mål.

Etter hvert kvartal analyserer man hvor godt på vei man er å nå målet som er satt. Her er det viktig å kartlegge hva som fungerte, og hva som ikke fungerte. Har man satt seg for lave mål? Har målet ført til et mer effektivt arbeid? Har vi kommet oss nærmere å nå målet? Dette er spørsmål man kan stille seg når man skal revidere progressjonen.

Når det kommer til å lage gode key results er det viktig å ha delmål som ikke bare er oppgaver, men at det heller er fokus på resultatet man oppnår ved å utføre det enkelte nøkkelresultatet. Dette vil føre til at man arbeider mer effektivt mot det overordnede målet. Det burde være mellom 3-5 nøkkelresultater, der det ikke blir utfyllende nok å ha et par stykker, mens det blir for mye å holde styr på og huske for de ansatte dersom det blir for mange. Key resultsene skal være målbare, tidsbestemte og konkrete. Underveis kan disse også analyseres for å se hvor sannsynlig er det at hvert av dem oppnås. Dette kan også skrives bak hvert nøkkelresultat ved å sette opp hvor sannsynlig det er at målet oppnås på en skala fra 1-10.

Hvis du enda ikke er overbevist over at OKR er «the way to go», kan du ta en titt på ulike bedrifter som benytter seg av dette:

Bilde tatt fra artikkelen skrevet av Karl Philip Lund for INEVO, OKR- Et system for gjennomføring«.

Hvordan ser en god OKR ut?

Et eksempel på en OKR for et selskap som produserer sjokolade i Bergen kan være slik:

Teammedlemmer: Navn 1, Navn 2 , Navn 3
Objective: Dominere sjokoladebransjen i Bergen.

Key result 1: Få minst 3 presseomtaler i store mediekanaler (7/10).
Key result 2: Få 1000 følgere på Instagram innen 3 måneder (8/10).
Key result 3: Å få 100 nye abonnerte på newsletter (8/10).

Hva er fordelene ved å bruke OKR?

Det kan være mange som er motvillig til å ta i bruk OKR, noe som er forståelig da dette er en ny måte for mange å arbeide på. På en annen side, har det vist seg å ha gode resultater å ha et slikt system for gjennomføring. Det finnes 4 fordeler ved å bruke OKR som styresett:

1. Bedriftens mest sentrale mål kommer tydeligere frem- ved å bearbeide og analysere bedriftens større mål i dybden vil disse komme mer til overflaten.

2. Alle i bedriften får vite hva som er sentralt og viktig – nå som målet er satt vil det være tydelig hvilken strategi som skal følges for å oppnå målet.

3. Det blir en viss oversikt over hvordan alle ligger an til å nå målet- ved å ha ulike «key results» vil det være en viss dialog rundt hvilke som er oppnådd og hvilke som mangler. Samt at man ofte publiserer sine OKR ukentlig på en plattform som er synlig for alle. Her er det da enkelt å se hvordan alle ligger an.

4. Alle i bedriften vet hva som foregår- dette viser til punktet ovenfor der alle har tilgang til fremdrift og progresjon.

Det er tydelig at OKR er ett transparent styresett som gir ansatte større oversikt over bedriftens progresjon og mål, og det blir enklere for den enkelte å oppnå gode resultater ved å ha klare rettningslinjer. Gjennom å rapportere framdrift og resultater regelmessig er prosessen gjennomsiktig, og gjør arbeidet mer inspirerende. Hver ansatt kan føle et større ansvar for prosjektet når alle har full oversikt over det, og dette kan skape gode arbeidsforhold og mer effektivitet.

På en annen side er det vanskelig å implementere ett nytt styresett i en allerede veletablert bedrift, der mange ansatte ikke er like åpne for endring. Det kan derfor være krevende å få med alle i bedriften på et slikt skifte, og en ide kan være å samle de ansatte som er tilpasningsdyktige og åpne for endring, for så å sette i gang et mindre prosjekt med bare disse. Når flere ansatte ser at dette gir gode resultater, kan dette implementeres i større deler av bedriften.

Hvordan implementere OKR

Når større deler av bedriften er klare for endringen er det viktig å være tydelig på følgende punkter:

 • Forklare hvilke mål du ønsker å sette og oppnå det følgende kvartalet, i tillegg til hvilket OKR-format og system man skal benytte seg av.
 • Sette OKR som henger sammen med bedriftens mål.
 • Presentere OKR til ledere og få disse godkjent.
 • Rapportere resultater på OKR ukentlig på gitt plattform som gjør det synlig for alle.

Videre er det illustrert et eksempel på en tidslinje for å implementere OKR i en bedrift.

rework.withgoogle.com

Kilder:
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/
https://brisenshop.no/
https://rework.withgoogle.com/

5 kommentarer til «OKR- veien til suksess»

 1. Hei!
  Fin begynnelse på noe som kan bli et veldig godt innlegg om OKR. Jeg har noe småpirk og tips som du kan ta med deg videre for å forbedre dette innlegget:
  1. innlegget er litt kort, men det skal ikke mye til for å nå opp til 1000ord.
  2. Noen små skrivefeil. men dette kan enkelt rettes opp men en gjennomlesning.
  3. Noen av forklaringene er litt korte, gå gjerne mer i dybden og kom med tydelige eksempler og forklaringer. Drøft gjeren også litt for og imot bruk av OKR.
  4. Noen av hyperkoblingene har dårlig beskrivelse. Det er vanskelig for Google å skjønne sammenhengen mellom en artikkel om e.g. OKR og en link som heter «artikkel». vær mer tydelig på hva som står i artikkelen i beskrivelsen.
  5. Link gjerne til Marius og Ola i artikkelen.
  6. Det er litt forvirrende med både fet skrift og skrift med understrek i teksten, spesielt siden koblingene også er med understrek. Velg én måte og hold deg til denne.

  Bra jobba så langt, gleder meg til å lese et oppdatert innlegg om OKR neste uke! 🙂

 2. Veldig godt og spennende innlegg om OKR!
  Innlegget har fin struktur og det er lett å lese, det er også veldig fint at du har sett på flere aspekter rundt OKR.
  Det er gledelig å se at du har tatt til deg tilbakemeldingene fra forrige uke 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *