Business Model Canvas

Effekten av en god og gjennomtenkt forretningsmodell har en stor positiv effekt på en bedrift og deres kunder. Business Model Canvas er en måte å utvikle forretningsmodeller på som ofte brukes i dag, og videre skal denne metoden forklares og drøftes om hvorfor den er blitt så populær.

Hva er en forretningsmodell?

En forretningsmodell kan benyttes av både store og små bedrifter for å få en oversikt over deres forretningsplan, altså hvordan vi skal gjennomføre forretningsideen vår. En forretningsmodell skal svare på spørsmål som: hva skal vi levere, hvem er kunden og hvem er konkurrenter, hvordan er leveransen og hvordan tjener vi penger på dette? Kort forklart handler det om hvordan bedriften skal skape, fange og levere verdi til sine kunder.

Beskrevet i en analyse av Affuah og Tucchi (2002) gir de innsikt i deres oppfatning av hva en forretningsmodell er:

The method by which a firm builds and uses its resources to offer customers better value than its competitors and to make money doing so.

Affuah & Tucchi (2002)

Business Model Canvas

Business Model Canvas er utivklet av Alexander Osterwalder og hjelper gründere gjennom prosessen fra ide til ferdig utviklet forretningsmodell. Modellen er bygget opp av 9 deler: kundesegment, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, nøkkelaktiviteter, partnere, kostnadsstruktur. Disse byggeklossene illustrerer sammensetningen av en bedrift som ønsker å skape verdi for kunden.

Kundesegment: Dette er alle segmentene vi ønsker å skape verdi for gjennom vårt produkt eller tjeneste.

Verdiløfte: Verdiene vi lover at vårt produkt gir til den som kjøper, og som er unikt for bedriften.

Kanaler: Hvordan vi oppretter og opprettholder kontakt med kundene gjennom ulike kanaler. Dette kan være på telefon, web, eller at kunden fysisk blir oppsøkt av en selger.

Kunderelasjon: Sikter til hvilket type forhold du etablerer med din kunde. Der en fornøyd kunde vil ha sterke relasjoner til ditt merke på grunn av tilfredshet produktet eller kundeservice gir.

Kostnadsstruktur handler om hvordan din forretningsmodell oppnår en inntekt gjennom verdiforslaget.

Ressurser: Hvordan skal bedriften skape inntekt gjennom verdiforslaget? Dette er viktig for at forretningsmodellen skal fungere.

Nøkkelaktiviteter: Hvilke ressurser vi trenger for å ha et godt resultat som henger sammen med vårt verdiløfte.

Partnere viser til hvem som er dine støttespillere og som kan hjelpe til å få forretningsmodellen til å fungere optimalt.

Kostnadsstruktur: hvilke utgifter har bedriften? Hvilke ressurser og nøkkelaktiviteter har høyest kostnad?

Modellen under er en illustrasjon av BMC, der det til høyre er de eksterne arbeidsbetingelsene som er i fokus og til interne arbeidsbetingelser til venstre av modellen.

Bildet av Business Model Canvas brukt med (CC BY-SA 1.0)


Hvorfor benytter så mange seg av BMC?

Modellen har blitt populær i den siste tiden der den er visuell og enkel å ta i bruk. Det er også en stor fordel at all informasjon kan komprimeres på en oversiktlig side, istedenfor i et hefte med mange sider. En annen fordel med dens enkle form er at revidering og endring er enklere å få til der det handler om å få endret på få setninger eller stikkord. I tillegg til dette tar modellen for seg alle deler av bedriften, både eksterne og interne områder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *