Ekkokammer og filterbobler- hva gjør de med oss?

Hver dag leser vi om meninger og påstander fra de rundt oss på ulike mediekanaler om alt fra hvilket kosthold man skal spise, til hvilken bil som er tryggest. Men har du noe gang tenkt over at du hører de samme meningene om og om igjen? Dette kan være for at du er i et ekkokammer. Dersom du er usikker på dette kan du stille deg selv spørsmålet om informasjonen du får belyser begge sider av saken det omhandler, hvis det ikke er slik du oppfatter nyhetene du får- er du i et ekkokammer.

Videre skal jeg belyse forskjellen på ekkokammer og filterbobler. Disse kan minnes om hverandre der begge fenomenene går ut på at man blir eksponert for meninger, informajson og ideer som hører til sine egne politiske eller sosiale standpunkter.

Hva er et ekkokammer?

Et ekkokammer kan forekomme hvor enn du tilegner deg informasjon, både i det ekte liv og på nett. Vi kan omgås med venner der alle har like meninger, eller at vi får informasjon på Facebook om alt det bra det politiske partiet vi stemmer for gjør, uten å se til det de andre partiene gjør.

Et ekkokammer forsterker ulike påstander og meninger ved at det er et lukket område der ny og motstridende informasjon ikke strekker frem. Her blir informasjon, meninger og ideer trykket inn i et lukket system- dette kan være på din nyhetskanal, blant venner eller i ditt eget hode- og gjentas hyppig.

Som oftest er det meninger du selv er enig i som forsterkes i ekkokammeret, og kan for eksempel være at man i debatter på nett finner mange som uttrykker samme meninger og tanker som en selv. Her kan like tanker støttes og repeteres, og slik forsterkes disse meningene der man føler en slags «bekreftelse» på at det man mener er riktig.

… og hva er da filterbobler?

Soap Bubble, Colorful, Ball, Soapy Water

Filterbobler minner mye om ekkokammer, men der man i et ekkokammer bare blir eksponert for folk og informasjon som gjenspeiler egne verdier og meninger, vil man i en filterboble bli eksponert for informasjon basert på algoritmer.

Sosiale medier har gjort det veldig enkelt å dele opp informasjonen slik. Her følger algoritmer med på hva du liker å lese eller se på og utvikler en personlig «feed» til deg med alt det de predikerer du ønsker å se basert på tidligere atferd på nettet. Ved å lage en slik tilegnet «boble» med informasjon basert på egne interesser og søkehistorikk oppstår en såkalt filterboble. Filterbobler baserer seg altså på å utelate informasjon algoritmen oppfatter du ikke ønsker å se, og gir bare nyheter om tilsynelatende «ønskede» saker.

Hva gjør dette med samfunnsutviklingen?

Problematikken bak slike ekkokammer og filterbobler er at man blir isolert, og mister muligheten til å fatte riktige slutninger om ulike saker. Dette er fordi du ikke får all informasjonen du trenger for å få et helhetelig bilde av saken, der bare en side av saken vil bli belyst. Et eksempel på dette er dersom en Trump-supporter får informasjon om de positive tingene Trump har gjort for Amerika og resten av verden, der presidenten blir malt som ett annet menneske enn det han er. Informasjonen de ikke får om Trump kunne ha vært betydelig for om de hadde støttet han eller ikke, men i og med at dette ikke når gjennom filterboblene deres, vil de ikke få se det helhetlige bildet.

Argument, Angry, Silhouette, Boss, Client, Dispute

I tillegg til dette vil det være enklere for folk å utvikle sterke (og kanskje til og med ekstreme) meninger om enkelte saker. Dette er på grunn av at egne meninger i større grad blir forsterket når de blir gjentatt ofte i ekkokammer og filterbobler, i tillegg til mangel på andre synspunkter. Det er da lett for enkelte å tro at sin egen mening er riktig, noe som resulterer i ett forvridd syn på virkeligheten da dette ikke nødvendigvis er riktig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *