Blockchain – kort fortalt

Blokkjede-teknologien ble oppfunnet allerede i 2008, men ble fikk ikke særlig omtale før den populære krypto-valutaen Bitcoin kom på markedet. Blokkjeder – også kalt Blockchains- består av en teknologi som gjør at hver enkelt person kan eie sine egne data, som igjen bare kan ha en eier. Denne teknologien er knyttet til de ulike digitale valutaene Bitcoin, Ethereum, Litecoin osv. All informasjon som samles av dataene, oppdateres hyppig. For eksempel oppdateres det hvert tiende minutt hos Bitcoin.

Teknologien var i første omgang utviklet for å forhindre svindel, men har mange flere bruksområder enn bare dette i dag. Mange bedrifter benytter seg av blokkjeder ettersom det er en sikker måte å drive bedrift gjennom, og «smarte kontrakter» har blitt høyst populært gjennom årene.

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder handler om transaksjoner, dette kan være penger, kontrakter, valutaer osv. Det er ett åpent nettverk, som betyr at det kan bli brukt av hvem som helst. Når en slik transaksjon har oppstått blir det sendt informasjon til «nodene» som har som oppgave å godkjenne og verifisere at transaksjonen er gyldig. Dette danner grunnlaget for at en blokk skal oppstå. Nodene er maskiner som får nettverket til blokkjeder til å fungere. Med andre ord er dette algoritmer som har som hensikt å kontrollere om hver transaksjon er gyldig eller ikke. Når alle nodene har godkjent transaksjonen vil det bli laget en blokk for transaksjonen, som legges til i nettverket med andre blokker.

Hva er en hash?

Når en blokk har blitt dannet, vil det oppstå en konkurranse om å kalkulere blokkens tall (hash) først. En hash er blokkens unike fingeravtrykk som sier noe om blokkens innhold. Hver blokk har sin egen hash, i tillegg til hashen til blokken bak seg, og det er dette som skaper «kjeden» av blokker. Hash regnes ut gjennom «mining«-prosessen. Denne prosessen krever store mengder datakraft for å generere frem tall, og blir tyngre jo fler deltakere og noder det er. Når ett tall er blitt kalkulert, blir dette sendt videre ut til nodene for å godkjennes. Denne godkjenningsprosessen kalles «proof of work» og handler om at flertallet av nodene må godkjenne transaksjonen.

Svindel

Dersom man ønsker å svindle gjennom blokkjeder er dette ekstremt vanskelig. Først må flertallet av nodene godkjenne transaksjonen du ønsker å svindle. Dersom nodene godkjenner dette (noe som er høyst usannsynlig), vil du måtte kunne kalkulere hashen for den aktuelle blokken, i tillegg til hashen for alle de forrige blokkene i kjeden. Dette gjøres av datamaskiner og det gjøres mye raskere enn ett menneskets hoderegning. Det er altså ekstremt usannsynlig at man klarer å svindle seg forbi nodene, og det er nettopp derfor blokkjeder er så trygge å bruke.

I og med at blokkjeder var utviklet for å motarbeide svindel ovenfor forbrukeren er det altså en sikker måte å handle på. Blokkjedene kan verifisere hvert steg i produksjonen av en vare slik at det sikrer forbrukeren å få det den har betalt for. I tillegg til dette sikrer blokkjeder svindel gjennom «smarte kontrakter» som beskytter begge parter i et samarbeid eller transaksjon.

Smarte kontrakter

Blokkjeder er i stadig utvikling, og en av de nyeste konseptene er «smarte kontrakter». Her fjernes alle støtteapparater som vanligvis trengs for å gjennomføre oppgaven, og erstattes med blokkjeder. Her er det mulig å utveksle en kryptisk valuta basert på ulike forhold og retningslinjer. Det er en sikker måte å få støtte på til ulike prosjekter, der pengene lagres i den smarte kontraktens database i blokken og blir ikke innfridd til mottaker før ett visst mål er nådd. På denne måten kan det sikre at pengene til avsenderne blir ivaretatt. Dersom prosjektet ikke fullføres eller lykkes, vil pengene automatisk bli overført tilbake til avsender. Det er også nesten umulig å svindle gjennom en slik kontrakt der den ikke er mulig å redigere i etterkant. Et eksempel en plattform som utvikler smarte kontrakter er Ethereum.

Kort oppsummert kan blokkjeder sees på som en objektiv tredjepart som har som hensikt å beskytte mot svindel eller usikkerhet. Gjennom smarte kontrakter, noder og algoritmer er det mye som skal til for at vi skal bli lurt dersom vi benytter oss av denne tjenesten. I følge Forbes er svindel noe fra fortiden, som ikke kommer til å skje i den moderne verden med blokkjeder som mellomledd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *